เกี่ยวกับเรา

WHO ARE WE?

Aimphan Press คือแอปพลิเคชันการเรียนรู้อาชีวะ ด้วยเนื้อหา วิดีโอ แบบฝึกหัด และคลังข้อสอบ ที่จัดทำโดยอาจารย์มหาวิทยาลัย และผู้เชี่ยวชาญแต่ละสาขา และมีเครื่องมือการวิเคราะห์จุดอ่อนและความพร้อมในการสอบ ที่จะทำให้การเรียนรู้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
บริษัท สำนักพิมพ์เอมพันธ์ จำกัด
aimphanapp@gmail.com

แนะนำ Aimphan Press

Share FacebookShare Twitter