เก่งกับสำนักพิมพ์เอมพันธ์

หรือดาวน์โหลด App ได้ที่

เริ่มต้นเรียนรู้
ด้วยขั้นตอนง่ายๆ

1.
เลือกหมวด และวิชา
ง่าย-กลาง-ยาก
2.
ตะลุยดูวิดีโอได้เลย

บทเรียนทั้งหมด

หมวดวิชา

ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง

Real-Life English

หมวดวิชา

Vocational Series Book 1

Around Us in Digital Age (In Daily Life)

หมวดวิชา

Vocational Series Book 2

Around Us in Digital Age (Career Preparation)

หมวดวิชา

Vocational Series Book 3

Around Us in Digital Age (Communication at Work)

หมวดวิชา

Vocational Series Book 4

Around Us in Digital Age (Business World)

หมวดวิชา

Chinese for Commerce Series Book 1

การสนทนาภาษาจีนสำหรับพาณิชยการ ในยุคดิจิทัล เล่ม 1

หมวดวิชา

Chinese for Commerce Series Book 2

การสนทนาภาษาจีนสำหรับพาณิชยการ ในยุคดิจิทัล เล่ม 2

หมวดวิชา

Chinese Industry Series Book 1

การสนทนาภาษาจีนสำหรับช่างอุตสาหกรรม ในยุคดิจิทัล เล่ม 1

หมวดวิชา

Chinese Industry Series Book 2

การสนทนาภาษาจีนสำหรับช่างอุตสาหกรรม ในยุคดิจิทัล เล่ม 2

หมวดวิชา

ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล

ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล